Aktuelle projekter med eksterne samarbejdspartnere:

Ud over deltagelse i større projekter med eksterne samarbejdspartnere arbejder vi på Genoptræningscenteret løbende med faglig og organisatorisk udvikling med fokus på borgernær kvalitet. Vi har ansat en fysioterapeut og en ergoterapeut med særlig udviklingsfunktion, der i samarbejde med kolleger og ledelse understøtter alle de små og store, kort- og langsigtede udviklingsprojekter, som vi altid har i gang.

 • Hjerneskole

  Tværsektoriel fysisk træning til patienter med et lille stroke - i samarbejde med Herlev Hospital.

  I projektet deltager genoptræningscentret ved at levere genoptræning i 6 uger efter forløbet på Herlev hospital, ligesom vi har et medlem af projektets styregruppe. Projektet ventes at starte sin kliniske fase i efteråret 2021.

 • Prostata udviklingsprojekt

  I samarbejde med de øvrige kommuner i ”Vi Samler Kræfterne” og Kræftens bekæmpelse. Projektet sætter fokus på borgeroplevet kvalitet, faglig kvalitet samt organisatorisk kvalitet i forhold til kræftrehabilitering i de 9 kommuner.
  Projektet er i dataindsamlingsfase i resten af 2021.

 • HIP-REP (Hip fracture REhabilitation Programme)

  I samarbejde med Herlev Hospital.
  Projektet har ved udgangen af 2020 afsluttet den kliniske fase og vi afventer endelige resultater.
  Ergoterapeuter fra Genoptræningscentret har deltaget med systematisk testning med AMPS samt genoptræning til borgere med hoftenær fraktur.

 • Projekt "Indtryk" og "Udtryk"

  Spørgeskemaundersøgelse omkring brugertilfredshed til borgere med senhjerneskade. Projektet er landsdækkende. Dataindsamlingen blev afsluttet april 2020 og Genoptræningscentret har deltaget ved at gennemføre specifikke interviews med udvalgte borgere efter interviewguide.

 • Projekt Tidlig Indsats

  Projekt ”Tidlig Indsats - Udredning og rehabilitering til den svage, ældre borger” fra 2018 – 2020. I projektet var ansæt 3 ergoterapeuter og en projektleder. Projektet blev finansieret via puljemidler fra Sundhedsstyrelsen og blev præsenteres på World Rehabilitation Conference 2021. Projektet undersøgte effekten af hverdagsrehabilitering til ældre med multible og komplekse funktionsnesættelser.

Holdtræning i genoptræningscenter
Holdtræning i genoptræningscenter
Del: