Nedenfor kan du få overblik over, hvad vi tilbyder, og hvad vi forventer af dig, når du skal indgå i et forløb på Genoptræningscenteret. 

Cykelhold i genoptræningscenter
genoptræning på cykel
Værd at vide
 • Er du forhindret i at møde op?

  Hvis du bliver forhindret i at møde til den aftalte tid, er det vigtigt, at du så hurtigt som muligt giver besked til din fysio- eller ergoterapeut på det udleverede telefonnummer.
  Hvis du har gentagne afbud - eller udebliver fra din genoptræning uden afbud - vil dit forløb kunne stoppes.

 • Start på genoptræningsforløb

  Du vil automatisk blive indkaldt til dit genoptræningsforløb. Indkaldelsen vil blive sendt til din e-boks. Er dette ikke muligt, vil du blive kontaktet telefonisk.
  Fra vi modtager en henvisning fra hospitalet, vil der maksimalt gå syv dage til du bliver kontaktet (gælder genoptræningsforløb efter Sundhedslovens § 140). 

 • Din første aftale

  Til din første aftale skal du medbringe tøj, der egner sig til træning, rene /indendørs sko og egen drikkedunk til vand.

  Den første aftale er en forundersøgelse, hvor fysio- eller ergoterapeuten sammen med dig vurderer dine funktionsnedsættelser og dine muligheder for genoptræning. Sammen aftaler I mål og konkret plan for dit forløb.

  Vi har desværre ikke mulighed for at tilbyde badefaciliteter efter træning.

 • Din egen indsats

  For at et genoptræningsforløb skal give gode og effektive resultater, er det helt nødvendigt, at du også træner på egen hånd efter aftale med din fysio- eller ergoterapeut. Det kan være specifikke træningsøvelser eller udførelse af forskellige, dagligdags aktiviteter på en særlig måde.

 • Transport til Genoptræningscentret

  Der er parkeringsmulighed i den åbne P-kælder under Genoptræningscentret.
  Hvis du ikke har mulighed for selv at transportere dig til Genoptræningscentret, er der mulighed for transport via kommunens kørselsordning. Der er forskellige kriterier for egenbetaling til transport – se under genoptræning og forløbstyper. 
  Hvis du benytter kørselsordning skal du være klar op til 1 time før genoptræningens planlagte start, ligesom der kan forekomme ventetid på hjemtransporten.

 • Får du individuel træning og holdtræning?

  Genoptræningen foregår enten som individuel træning eller på hold eller som en kombination af disse. Din fysio- eller ergoterapeut vurderer hvilken træningsform, der er behov for.

 • Genoptræning i eget hjem

  Hvis fysio- eller ergoterapeuten vurderer det relevant og nødvendigt, kan genoptræningsforløbet - eller dele af dette – foregå i dit eget hjem. Dermed bliver dit hjem også arbejdsplads for fysio- eller ergoterapeuten.
  Det kan blive nødvendigt med mindre justeringer i hjemmet, således at det bliver sikkerhedsmæssigt forsvarligt for både dig selv og terapeuten. Det kan f.eks. blive nødvendigt at fjerne løse gulvtæpper eller flytte enkelte møbler.
  Hvis der bliver røget i dit hjem, bedes du lufte ud inden genoptræningsaftaler, ligesom rygning heller ikke kan foregå under besøget.

Del: