Her er ansat ca. 35 fysioterapeuter, 13 ergoterapeuter og 2 administrative medarbejdere.
Medarbejderne arbejder i forskellige faglige teams, der sikrer en høj faglig kvalitet og særlig viden om de mange forskellige typer af problematikker, der kræver et genoptræningsforløb efter Sundhedsloven eller Serviceloven.
Genoptræningscentret råder over både træningssale og individuelle trænings- og behandlingsrum med udstyr til mange typer af genoptræning. Hvis det vurderes nødvendigt og relevant, kan genoptræning foregå i eget hjem eller som udendørs træning. Genoptræningscentrets fysio- og ergoterapeuter yder ligeledes genoptræningsforløb til borgere, der har midlertidig ophold på kommunens rehabiliteringscenter.

Holdtræning i genoptræningscenter
Holdtræning i genoptræningscenter

Coronavirus

Du kan læse mere om en række beredskabstiltag, som Furesø Kommune har iværksat ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Tiltagene skal modvirke hurtig spredning af COVID-19.

Coronavirus (English)

You can read more information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.

Del: