Bolig - Byggeri

Stort vinduesparti med blomst i vindueskarmen
Flytte, byggesagsarkiv, byggetilladelse, boligstøtte...

 

Emne Beskrivelse

Flytning

Meld flytning

Her melder du flytning til folkeregistret. Bruges når du skifter adresse i kommunen eller flytter til Furesø. Du kan tidligst melde flytning 30 dage før og flytning skal være meldt senest 5 dage efter din flytning. Se video om selvbetjeningsløsning.

Flytter du i perioden op til valgene? Så læs mere om flytning og valg

Folkeregister og CPR

CPR oplysninger - registerindsigt

Få adgang til dine personlige oplysninger i CPR - navn, adresse, civilstand og dine slægtsforhold. Hvis du logger på, kan du se, hvad der er registreret om dig.

Adresseforespørgsel Du kan få udleveret oplysninger fra CPR om andre personer og få f.eks. aktuelle navne- og adresseoplysninger. For at få udleveret oplysninger skal du dog forud kunne identificere den person, du ønsker oplysninger om ved enten navn og adresse, navn og fødselsdato eller navn og CPR-nummer.
Beboerforespørgsel Som ejer eller beboer af en ejendom/lejlighed kan du få oplyst hvem, der er tilmeldt på din adresse.
Bopælsattest Hvis du har brug for at dokumentere din nuværende eller tidligere adresser, kan du få udskrevet en bopælsattest.

Markedsføringsbeskyttelse

Nej tak til personligt adresserede reklamer på grundlag af adresser trukket fra cpr-registret.  Beskyttelsen gælder både post, e-mail og telefon. Markedsføringsbeskyttelse kaldes også Robinsonlisten. Du kan også her anmelde eller afmelde optagelse i lokal vejviser, henvendelse om videnskabelig undersøgelse.

Markedsføringsbeskyttelsen gælder, indtil du selv meddeler, at den skal ophæves. Beskyttelsen opdateres i CPR en gang i kvartalet.

Navne- og adressebeskyttelse

Navne- og adressebeskyttelse betyder, at dit navn og adresse ikke må udleveres fra folkeregisteret. Privatpersoner er hermed afskåret fra at kunne finde oplysninger om dig, og de bliver heller ikke udleveret til private vejvisere. Dog kan offentlige instanser fortsat få oplysninger om dit navn og adresse.
Beskyttelsen gælder for et år, og kan altid frameldes igen.
Du bør også henvende dig til Post Nord og teleselskaberne, hvis du også ønsker navne- og adressebeskyttelse der.

Søg om optagelse på valgliste

Opholder du dig i udlandet (udrejse under 2 år), kan du søge om at komme på valglisten til folketingsvalg ved at sende en ansøgning til kommunen, du sidst har boet i.

Byggeri

Byggesagsarkivet

Se tegninger og byggesager for din ejendom. Kan du ikke finde det du søger, så prøv at søge på ejendomsnummer eller matrikelnummer.
Byggeansøgning

 

Her kan du søge kommunen om tilladelse til nyt byggeri, større ombygninger og andre væsentlige forandringer af eksisterende byggeri i henhold til Bygningsreglementet 2015.

Bygge- og anlægsaffald, anmeld

Kommunale regulativer om sortering af bygge- og anlægsaffald med henblik på genanvendelse.

Spildevand og kloakering

Inden du går i gang med kloakarbejde skal du ansøge om tilladelse hos kommunen.

Færdigmelding

Hvis dit byggeri har krævet ansøgning om byggetilladelse til kommunen, skal du færdigmelde det, når byggeriet er endeligt afsluttet.

Erklæring om teknisk dokumentation

Ved byggearbejder skal du erklære, at bygningen er/vil blive opført i overensstemmelse med byggelovens formål og bygningsreglementets bestemmelser, og at den fornødne dokumentation vedr. tekniske forhold er vedlagt. 

Gravetilladelse

Søg om gravetilladelse med WebGT - her kan ledningsejere og vejmyndighed behandle gravearbejder elektronisk. Der skal altid vedlægges en tegning, hvor det tydeligt fremgår, hvor I graver. Ved større arbejder skal der også sendes forslag til afmærknings-/afspærringsplan.
Landzonetilladelse Vil du søge om landzonetilladelse, eller hvis du er i tvivl om et byggeri, en udstykning eller en anvendelsesændring kræver landzonetilladelse, skal du kontakte Furesø Kommune.
Olietanke
se Miljø og affald

Blanketter til anmeldelse og sløjfning af olietank.

Bolig
Din ejendomsskattebillet
Her kan du se din ejendomsskattebillet.
Ejendomsdata I myndighedernes registre kan du finde en lang række oplysninger om din bolig og dit lokalområde fx Tinglysninger og BBR-oplysninger.
Post til døren Du kan søge om levering af post til egen dør, hvis du på grund af nedsat funktionsevne, nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer er ude af stand til selv at hente post i brevkasse ved skel eller brevkasseanlæg.
Boligstøtte

Du finder information og søger om ydelserne på www.borger.dk/boligstoette. Du skal kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål til din udbetaling af boligstøtte.

Beboerindskudslån Hvis du flytter i almen bolig, kan du søge kommunen om lån til indskud.

Gældserklæring, boligydelseslån

Er du pensionist og bor i andelsbolig eller ejerbolig bliver boligydelsen udbetalt som et lån, hvis du eller den, du bor sammen med, er andelshaver i en privat andelsboligforening eller ejer boligen.

Servicefradrag (indberet)

Ligningsmæssige fradrag for arbejdsløn til service og vedligeholdelse. Håndværkerfradrag kan kun indberettes elektronisk. Du indberetter via skat.dk/TastSelv. Yderligere information kontakt SKAT.

Renovation
se Miljø og affald Storskrald, haveaffaldsordning, ændring af og manglende tømning
Skadedyr
Rotter, anmeld Anmeld, hvis du har set rotter på eller i nærheden af din ejendom.
Sidst opdateret 30. november 2017