Grøn arbejdsplads

Skov
Furesø Kommune er et grønt (og blåt!) område med en meget smuk natur, som vi er indstillet på at værne om.

Klimakommune

I 2008 blev Furesø Kommune klimakommune - det betyder blandt andet, at vi skal reducere vores CO2-udslip med 2 % hvert år – blandt andet belønner vi energivenlige bygninger. Kommunen har øget opmærksomhed på, at vi må gøre noget ved klimaet; der er rigtig mange deltagere i klimadebatten, og i Furesø har vi gang i mange forskellige aktiviteter, som skal dæmme op og forebygge, at klimaet løber løbsk.

Agenda 21

Furesø er ved at udarbejde en Agenda 21 handlingsplan, hvori klima og invasive arter, såsom dræbersnegle og gyldenris, vil være særligt i fokus. Direktionen vil sikre, at handlingsplanen implementeres i den kommunale organisation. Agenda 21 omfatter blandt andet ’Miljøinitiativpuljen’, hvor institutioner og borgere kan søge om tilskud til projekter, der forbedrer miljøet eller naturen samt ’Keep Focus’, som er et energiregistreringssystem. Læs mere i linket til højre.

Fakta

invasive arter er arter, der ikke er kommet naturligt til landet, men som er bevidst indført eller tilfældigt bragt med af mennesker - OG som er problematiske, hvis de spreder sig til andre steder i naturen end der hvor de er tiltænkt.

Grøn Guide

I Furesø Miljøcenter er der ansat en grøn guide, som er vores lokale miljøvejleder og:
• yder grøn inspiration til skoler, institutioner og foreninger.
• giver gratis råd og vejledning til alle borgere i Furesø Kommune.
• har direkte samarbejde med grønne borgergrupper i kommunen.

Den grønne guide arbejder i øjeblikket med emner som grønne institutioner, børn og kemi, giftfri have, energibesparelse og Farum Delebil.

Partnerskabsprojekt ved Søndersø

Partnerskabsprojekt ved Søndersø er et projekt, der handler om bekæmpelse af bjørneklo og gyldenris. Grundejere og brugere af området deltager sammen med syv partnere i projektet. Projektet løber i hele 2008 og 2009. På statuskortet under linket kan du se status for partnerskabsprojektet.

Projekt Grøn omsorg på Plejecenter Lillevang

Mange af de grønne tiltag rundt omkring på den kommunale arbejdsplads bunder i idérige og initiativrige medarbejdere.

I 2008 havde Plejecenter Lillevang således held til at modtage midler fra Velfærdsministeriet til at introducere Grøn Omsorg på plejecentret. Med udgangspunkt i Grøn omsorg anvender Lillevang i dag naturens ressourcer til at påvirke de ældres følelsesmæssige og fysiske tilstand i en positiv retning.

Naturen danner derfor ramme om mange aktiviteter på centret. F.eks. bød en fælles havedag i april på forårsrengøring af krukker og haver, og i oktober var beboerne samlet om at så ’forår i bedene’. Blomsterløg blev lagt i jorden, og forventningen er stor til forårets resultat.

Sidst opdateret 04. juli 2014

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Kontakt Borgerservice

Akut - kontakt uden for åbningstid

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Relevante links