Topbillede til fanebladet borger

Affald og ressourcer

Skraldeposer
I Furesø Kommune ser vi det som et fælles ansvar at sortere og dermed bevare ressourcerne i affaldet. Derfor sorterer vi vores affald. Vestforbrænding varetager affaldsområdet i Furesø Kommune.

Det genanvendelige affald, som vi sorterer fra restaffaldet, gemmer på værdier og ressourcer, som kan omdannes til nye materieler og produkter til gavn for miljøet. Ved at genanvende vores affald skåner vi miljøet bl.a. ved at udlede mindre CO2.

Nye bedre og miljøvenlige poser til madaffald

De gamle bioposer udskiftes nu til nye madposer, som er lavet af genbrugsplast. De nye madposer er både gode for miljøet, da de er lavet af genbrugsplast, og gode at bruge til madaffald.

Du kan læse mere om de nye poser her


www - til tasterne!
» SelvbetjeningBrug Vestforbrændings selvbetjeningsløsning, hvis du har problemer med afhentningen af affald, vil bestille afhentning af storskrald, tilmelde dig ordningen for haveaffald...
Foto - Beholdere - Nærfoto
» Ofte stillede spørgsmål til forslaget til den nye affaldssortering for tæt/lav- og etageboligerHer er en række af de ofte stillide spørgsmål der er til forslaget den nye affaldssortering for tæt/lav- og etageboliger. Siden bliver opdateret løbende med nye spørgsmål...
Genbrugsstation
» GenbrugsstationPå genbrugsstationen kan borgere og virksomheder aflevere alle typer affald - dog ikke dagrenovation og madaffald. Så sørger vi for den mest miljørigtige behandling og...
Foto indendørssortering
» Sortering i hjemmetSortering i hjemmet handler, om at sende de ressourcer vi sorterer fra i hjemmet de rigtige steder hen til gavn for miljøet.
Foto af dame der smider flasker ud i flakekontainer
» Glas og papir kan genbrugesGlas og papir skal ikke i skraldespanden, men afleveres på genbrugsstationen eller i nogle af de mange beholdere, som er opstillet i kommunen. Er du villaejer og med i...
Gravko foran erhvervsbyggeri
» Bygge- og anlægsaffald fra privateVed bygge- og anlægsprojekter kan der fremkomme farligt og miljøskadeligt affald, og affaldet derfor skal håndteres korrekt for at undgå skader på miljø og sundhed og for...
Affaldsplan 2012 - 2024
» Regulativ, takster, affaldsplan mv.Her findes de dokumenter som er relevante for affaldshåndteringen.
Skraldeposer
» Affald og ressourcerI Furesø Kommune ser vi det som et fælles ansvar at sortere og dermed bevare ressourcerne i affaldet. Derfor sorterer vi vores affald. Vestforbrænding varetager affaldsområdet...
Sidst opdateret 03. januar 2019