Topbillede med græs gif

Klagemuligheder

Hvis du skulle have klager i forbindelse med genoptræningen, så findes der forskellige instanser at klage til, alt efter om det tilbud du har modtaget, hører under sundhedsloven eller serviceloven. Er du i tvivl, så spørg i Genoptræningscenteret.

Træning efter sundhedsloven

 Klager over sundhedspersoners faglige vurderinger og handlinger vedrørende patienters genoptræningsbehov i forbindelse med sundhedsloven (dvs. efter indlæggelse) kan indbringes for Patientklagenævnet (§ 2, i lov nr. 547 af 24. juni 2005). Du kan fx klage over, hvorvidt genoptræningsydelsen svarer til almindelig anerkendt faglig standard.

Klagen skal være indgivet inden 2 år efter det tidspunkt, hvor du var eller burde være bekendt med det forhold, der klages over, dog senest 5 år efter den dag, hvor klageforholdet har fundet sted (§ 5, i lov nr. 547 af 24. juni 2005).

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn
Frederiksborggade 15, 2.sal
1360 København K
Tlf. 3338 9500, man-fre kl. 10-14
E-mail: pkn@pkn.dk

Klager over serviceniveauet, herunder ventetider, organiseringen og omfanget af genoptræning, der ydes af Furesø kommune efter udskrivning fra sygehus, skal rettes til:

Furesø Kommune,
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
E-mail: furesoe@furesoe.dk

Træning efter serviceloven

Klager over kommunens afgørelser om genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens bestemmelser indbringes for det sociale nævn. Det sociale nævn kan behandle klager over den måde, en sag er blevet behandlet på og over konkrete afgørelsers indhold fx over omfanget og indholdet af den tildelte hjælp.

Det sociale nævn
Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Klager over kommunens serviceniveau eller sagsbehandlingen (sagsbehandlingstiden, personalet m.v.) i forhold til træning efter servicelovens bestemmelser skal rettes til Byrådet:

Byrådet
Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000Sidst opdateret 06. februar 2017

» Kontakt

Furesø Kommunes Genoptræningscenter

Adresse
Furesø Kommunes Genoptræningscenter
Paltholmterrasserne 47 st., 3520 Farum

Blok 13

Find Furesø Kommunes Genoptræningscenter på Google Maps

Telefon: 72 35 57 80
Telefontider: alle hverdage 8:15-12:00
Skriv til os via Digital Post

Åbningstider: